Rodzaje płyt gipsowo-kartonowych

Płyta kartonowo – gipsowa jest to jeden z materiałów budowalnych, który tworzy się z kilku warstw arkuszy gipsu, które często zazbzpieczane są tekturą. Tego typu płyty często mają rozmiary: szerokość 600 lub 1200 mm oraz długość 2000 mm oraz 4000 mm. Jednak mimo iż istneją dedykowane wmiary do płyt kartonowo – giposwych to z łatwą możesz je docinać osiagając wymiary jakie są Ci potrzebne. Arkusze docina się za pomocą specjalnych noży i montuje przy użyciu wkrętów na konstrukcjach drewnianych lub metalowych. 

Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe GKB (kolor biały)

Są to standarodwe płyty stosowane w domach oraz mieszkaniach.  Mają one najczęściej grubość 9,5 lub 12,5 mm. Z powodzniem można sotosować je tam gdzie wilgotność jest niższa niż 70%. Montuje się je na płasko, ale można użyć ich również do tworzenia łuków o promieniu minimum 60 centymetrów.

Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane o zwiększonej odporności na wilgoć GKBI (kolor zielony)

Tego typu płyte gipsową o koloże zielonym produkuje się w wyniku dodatkowej hydrofobizacji gipsu. Wpływa to pozytywnie na właściowści jakimi są wodoodproność oraz trwałość. Płyty te bez problemu moga byc używane w pomieszczeniach w, których wilogtność co jakiś czas przekracza 85%,  lecz muszą one zostać pokryte glazurą lub farbą hybrydową. Są to więc jedne z lepszych płyt do łazienki lub toalet. Jej grubość to 12,5 mm.

Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne GKF (czerwone lub z czerwonymi oznaczeniami)

Jest to rodzaj czerownej płyty gipsowo – kartonowej, który ma zwiększoną odporność na działanie ognia. Materiał ten ma dodatkowo szklane włókno. Idelanie materiał ten nadaje się do stosowania jako osłona do  elementów narażonych ogniem. Stosuje się je przedewszystkim w pomieszczeniach, gdzie ryzyko pojawienia się ognia jest wysokie lub bardzo wysokie, a także na poddaszach. Wilgotność w tych pomieszczeniach musi wynosić poniżej 70%. Ich standardowa grubość to 12,5 milimetra.

Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne impregnowane o zwiększonej odporności na wilgoć GKFI (zielone z czerwonymi oznaczeniami)

To najtrwalszy rodzaj płyty karton gips, łączący właściwości wodoodporne i ognioodporne. Gips ten zawiera włókna szklane oraz w niewielkich ilościach środko hydrofobizujące. Tego typu płytę stosuje się do budowy ścian nośnych w pomieszczeniach, w których wilgotność jest bardzo duża i wynosi ona ponad 70%. Dodatkowo warto zaznaczyć, że teog typu płyty mogą być też stosowane przy budowie sufitu podwieszanego. Niektóre defekty trundo jest usunąć w momencie, kiedy prace remontowe są już zakończone bez niszczenia 90% wcześniej wykonanej pracy dlatego materiał ten może być w przypadku podwieszanych sufitów także maskownicą.