Duży wybór solidnych znaków drogowych

W Polsce z każdym kolejnym rokiem rośnie liczba nowych posiadaczy prawa jazdy. Większość nastolatków z niecierpliwością oczekuje na ukończenie osiemnastego roku życia, aby w końcu móc przystąpić do egzaminu i otrzymać upragniony dokument. Trudno się temu dziwić, gdyż posiadanie prawa jazdy daje poczucie niezależności, wolności, nie wspominając o wygodzie. Wystarczy odpalić silnik i można wyruszyć dokądkolwiek się zechce. Niestety po drogach jeżdżą kierowcy, którym brakuje wyobraźni, a statystyki wypadków drogowych są nieubłagane. Ich częstą przyczyną, pomijając oczywiście prowadzenie po spożyciu alkoholu i zbyt szybką jazdę, jest niestosowanie się do znaków drogowych. Zdarza się bardzo często, że w naszych miejscach zamieszkania jeździmy „na pamięć”, zupełnie nie zwracając uwagi na znaki drogowe. Doskonale wiemy, gdzie musimy ustąpić pierwszeństwa, które ulice są jednokierunkowe, gdzie  musimy obowiązkowo skręcić, gdzie jest zakaz zawracania.

Nasze logiczne myślenie jeszcze bardziej  wyłączają coraz popularniejsze bezkolizyjne skrzyżowania, wyposażone w system inteligentnej sygnalizacji drogowej. Problem zaczyna  się w momencie, gdy następuje zmiana organizacji ruchu lub w czasie awarii prądu. W chwili, w której zaprzestaje działania połowa sygnalizatorów w mieście, wielu kierowców ogarnia amok. Nagle okazuje się, że trzeba spojrzeć na znaki i we właściwej kolejności pokonać skrzyżowanie, co nie dla wszystkich jest takie jasne i proste. W wielkich miastach na ogromnych skrzyżowaniach sprawy mają się jeszcze gorzej. Niestety problem stanowią nie tylko nierozsądni kierowcy, ale także nieczytelne oznakowanie ulic. Wiele jest w Polsce miejsc, gdzie na 200 metrach drogi postawionych zostało kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt znaków. Czytelność i przejrzystość oznakowania utrudniają również jaskrawe i kolorowe reklamy oraz billboardy. Do powstawania wypadków i kolizji drogowych przyczyniają się także przypadki (aczkolwiek rzadkie) nieprawidłowego oznakowania dróg przez ich zarządców.  Polskie prawo wyróżnia cztery kategorie dróg: autostrady i drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne. Organami odpowiedzialnymi za ich utrzymanie w stanie dającym możliwość bezpiecznego korzystania oraz właściwe oznakowanie są odpowiednio: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, samorząd województwa, powiatu i gminy. Oprócz wymienionych wyżej istnieje jeszcze jedna kategoria dróg – są to drogi wewnętrzne. Za ich utrzymanie i oznakowanie są odpowiedzialni właściciele terenu, na którym się one znajdują.


Wyróżniamy dwa rodzaje oznakowania drogi: pionowe i poziome. Do oznakowań pionowych zaliczają się znaki drogowe i lustra drogowe. Funkcją znaków jest nakazanie lub zakazanie konkretnych zachowań użytkownikowi drogi oraz informowanie o sytuacji na danym odcinku drogi, a także o możliwości wystąpienia domniemanego niebezpieczeństwa. Znaki nie mogą znajdować się w pierwszym lepszym miejscu. Ich lokalizacja musi bezwzględnie wynikać z obiektywnych potrzeb występujących na danym odcinku drogi. Ponadto potrzeby te muszą wynikać z sytuacji mających miejsce w rzeczywistości, a nie potencjalnych lub przyszłych. Oznakowanie musi być adekwatne do sytuacji na drodze, a znaki o nieaktualnej treści powinny być szybko usunięte przez zarządcę drogi. Oprócz obowiązku prawidłowego ustawiania znaków na drogach, zarządca jest zobligowany do zapewnienia widoczności tych znaków, zapewniającej użytkownikom drogi możliwość odpowiednio wczesnego ich zauważenia. Stan techniczny znaków musi być bardzo dobry, aby przekaz na nich zamieszczony był dla wszystkich jasny i czytelny.
Oznakowanie poziome to oznakowanie umieszczone na nawierzchni drogi. W tym przypadku również występuje obowiązek aktualności oznakowania w stosunku do sytuacji na drodze. Najważniejszym problemem w tego typu oznakowaniu jest jego słaba widoczność i szybkie ścieranie się. Dotyczy to przede wszystkim przejść dla pieszych, linii segregacyjnej, dzielącej jezdnię na pasy ruchu, a także linii krawędziowych drogi. Błędów w tego typu oznaczeniach jest o wiele mniej niż w oznakowaniu pionowym, jednak ważne jest, aby zarządca drogi zadbał o jego widoczność i czytelność także podczas złych warunków atmosferycznych.
Chcąc utrzymać prawidłowy poziom bezpieczeństwa na zarządzanych przez siebie drogach, ich administratorzy mają obowiązek na bieżąco wymieniać nieczytelne bądź uszkodzone znaki drogowe. Wiąże się to z koniecznością ich zakupu w wiarygodnych sklepach, gdzie sprzedaje się prawidłowo wykonane, solidne i czytelne znaki drogowe. Sklep, który oferuje tego typu produkty to EcoRail-Garden Kolejowe Znaki Drogowe Tarcze i Wskaźniki z Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa. Firma oferuje nie tylko sprzedaż znaków drogowych, ale także blokady parkingowe, lustra drogowe, lustra sklepowe, lustra sferyczne oraz lustra kuliste. Oferta firmy jest przedstawiona na stronie prowadzonego przez nią sklepu internetowego www.e-znaki.pl. Firmę cechuje wiarygodność, terminowość, a także świetna opinia w branży drogowej. Każdy znak drogowy czy blokada parkingowa, to produkty najlepszej jakości. W ofercie sklepu dodatkowo widnieje sprzedaż luster drogowych i sklepowych, a asortyment jest na bieżąco uzupełniany o nowe produkty. To kompleksowa oferta dla wszystkich zarządców dróg.