Spawanie gazowo-metalowe łukiem elektrycznym

Spawanie łukiem elektrycznym, czasami określane przez jego podtypy spawaniem metalem w osłonie gazu obojętnego (MIG=ang. Metal Inert Gas) lub spawaniem w osłonie gazu aktywnego metalem (MAG=Metal Active Gas)), jest procesem spawania, w którym łuk elektryczny tworzy się pomiędzy spawalną elektrodą z drutu a obrabianym metalem (metalami), który podgrzewa obrabiany metal (metale), powodując ich stopienie i połączenie. Wraz z elektrodą drucianą przez pistolet spawalniczy przepływa gaz osłonowy, który chroni proces przed zanieczyszczeniami zawartymi w powietrzu i samym powietrzem. Zawarty w nim tlen tworzyłby natychmiast tlenki, które czyniłyby spoinę nieprzydatną do celów konstrukcyjnych lub uniemożliwiałyby spawanie (drastycznie różna temperatura topnienia). Służą do tego celu specjalne spawarki MIG MAG.

Podstawowe informacje o procesie

Proces może być półautomatyczny lub automatyczny. W spawaniu łukiem elektrycznym najczęściej stosowane jest źródło zasilania napięciem stałym, prądem stałym, ale można stosować zarówno systemy prądu stałego, jak i prądu przemiennego. Istnieją cztery podstawowe metody transferu metalu w spawaniu łukiem elektrycznym, zwane metodami kulistymi, zwarciowymi, natryskowymi i pulsacyjnymi, z których każda ma inne właściwości i odpowiednie zalety i ograniczenia. Stosowane gazy obojętne to hel i argon, gaz aktywny to zwykle dwutlenek węgla.

Krótka historia

Pierwotnie opracowana w latach 40. XX wieku do spawania aluminium i innych materiałów nieżelaznych, metoda spawaniu łukiem elektrycznym w osłonie gazów obojętnych, została wkrótce zastosowana również do spawania stali, ponieważ zapewnia szybszy czas spawania w porównaniu do innych procesów. Koszt gazu obojętnego ograniczał jego zastosowanie do stali przez kilka lat,aż do chwili, kiedy to powszechne stało się stosowanie gazów pół aktywnych, takich jak dwutlenek węgla. Dalszy rozwój w latach 50-tych i 60-tych XX wieku nadał temu procesowi większą wszechstronność, a w rezultacie stał się on wysoko wydajnym i powszechnie stosowanym procesem  przemysłowym. Obecnie jest to jest najbardziej powszechny przemysłowym procesem spawania, preferowanym ze względu na jego wszechstronność, szybkość i względną łatwość dostosowania procesu do automatyzacji i zastosowania robotów. Dzisiaj najczęściej używana jest popularna spawarka MIG MAG. W przeciwieństwie do procesów spawalniczych, w których nie stosuje się gazów osłonowych, takich jak spawanie łukiem krytym, rzadko jest on stosowany na zewnątrz lub w innych obszarach o ruchomym powietrzu.