Jakie zmiany czekają przedsiębiorców w 2017 roku?

Zmiany w podatku VAT dla przedsiębiorców w 2017 roku

Wiele firm w 2017 roku czeka dużo istotnych zmian związanych z podatkiem VAT. Większość tych zmian weszła z dniem pierwszego stycznia.  Od tego dnia zaczęła obowiązywać obszerna nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Ma ona na celu uszczelnienie systemu oraz walkę z wyłudzeniami tegoż podatku. Na przedsiębiorców zostanie nałożonych wiele obowiązków.  Rząd chcę wprowadzać te zmiany między innymi poprzez przywrócenie tzw. sankcji administracyjnej oraz ograniczenie rozliczeń kwartalnych.

Co przewiduje nowela?

Nowela wprowadzona przez Rząd chce poszerzyć działanie tak zwanego mechanizmu odwróconego obciążenia. W takiej sytuacji to nabywca rozlicza VAT, a nie dostawca. Swoje zastosowanie ma poszerzyć na transakcje, których przedmiotem będą usługi budowlane. Powodem, dla którego taki mechanizm zostanie wprowadzony są nieprawidłowości związane z rynkiem usług budowlanych, a także faktury, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji.

Elektroniczne składanie deklaracji VAT

Taki proces składania deklaracji podatku VAT wszedł w życie pierwszego stycznia 2017 roku.  Zapisany został dla podatników zobowiązanych do zarejestrowania się, jako podatnicy VAT UE. W noweli zapisane zostało również to, że składane mogą być informacje podsumowujące tylko i wyłącznie za okresy miesięczne. W ustawie znajdziemy także informacje o odpowiedzialności solidarnej pełnomocnika do 500 tysięcy. Dotyczy ona zaległości podatkowych, które powstały w wyniku czynności wykonywanych w ciągu pół roku od momentu zarejestrowania podatnika, jako czynnego podatnika VAT.

Nie rozliczasz podatku do końca? Czeka Cię kara

Rząd zdecydował się wprowadzić sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT.   Jeżeli zaniżymy, bądź zawyżymy kwotę podatku, który musimy rozliczyć, zostanie na nas nałożona na nas kara w wysokości trzydziestu procent kwoty zaniżenia, lub zawyżenia. A co jeśli ktoś dopuści się oszustw podatkowych? Rząd przewidział to i wprowadził za to karę w wysokości stu procent w stosunku do podatników, którzy nie rozliczają podatku VAT, bądź rozliczają go z pustych faktur.